Týden knihoven v Muzeu Jindřichohradecka

Týden knihoven v Muzeu Jindřichohradecka

Týden knihoven v Muzeu Jindřichohradecka

30. 09. - 04. 10. 2019, Muzeum Jindřichohradecka

Týden knihoven v Muzeu Jindřichohradecka

Muzeum Jindřichohradecka nabízí v rámci Týdne knihoven od 30. září do 4. října 2019 tématický program pro školy, který je připraven v návaznosti na celoroční výstavu Tragická léta 1939-1942, život v Jindřichově Hradci na stránkách Ohlasu od Nežárky. V průběhu hodinového pásma je zařazena komentovaná prohlídka výstavy i knihovny muzea. Nově nabyté informace týkající se dění v Jindřichově Hradci na pozadí tragických dějinných událostí využijí pro vyplnění pracovních listů.

Lekce se uskuteční v konferenčním sále Muzea Jindřichohradecka v minoritském klášteře ve Štítného ulici.

Na program se lze objednat na e-mailu skorepovaeva@mjh.cz.

Vydáno: 20.09.2019