Muzeum Jindřichohradecka / Jindřichův Hradec v současnosti

Muzeum Jindřichohradecka / Jindřichův Hradec v současnosti

Muzeum Jindřichohradecka / Jindřichův Hradec v současnosti

14.02.2022 od 18:00 hodin, Muzeum Jindřichohradecka, Štítného ulice 124/1

Vzhledem k nepřehledné situaci kolem epidemiologických opatření proti Covid-19 bylo rozhodnuto o přesunutí pravidelného lednového setkání se starostou, které je tradiční zahajovací akcí spolku v novém roce, na 14. února 2022 od 18.00 hodin.

Výroční valná hromada Spolku přátel starého Jindřichova Hradce se bude konat v pondělí 14. března 2022 v 17.30 hodin v prostorách konferenčního sálu Muzea Jindřichohradecka a bude spojena s přednáškou Mgr. Lenky Dvořákové „Jindřichův Hradec před sto lety – rok 1922 

Vydáno: 10.01.2022

Sledujte nás

Facebook